Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

magdowkato
5001 6bf0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
magdowkato
3771 63f6 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianivea nivea
Sponsored post
feedback2020-admin
magdowkato
There are some disasters you just don’t see coming. No matter how carefully you plan. A little surprise that changes everything. In surgery, we call it a complication. In life, it’s a catastrophe. 
— Grey's Anatomy
Reposted frommefir mefir vianivea nivea
magdowkato
8655 c7a3
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianivea nivea
1502 1076 500
Reposted fromtwice twice viaIriss Iriss

November 17 2017

magdowkato
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viawisniowysad wisniowysad
magdowkato
magdowkato
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
magdowkato
3594 6590 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viawisniowysad wisniowysad
magdowkato
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawisniowysad wisniowysad
magdowkato
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viawisniowysad wisniowysad
magdowkato
magdowkato
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viawisniowysad wisniowysad
magdowkato
magdowkato
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
magdowkato
Kiedyś traktowałem ludzi dobrze.
Teraz - z wzajemnością.
— Anthony Hopkins
Reposted frompowersback powersback viawisniowysad wisniowysad
magdowkato

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
1701 c690 500

uppvibes:

More relatable love and relationship quotes here

magdowkato
magdowkato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...