Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

magdowkato
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viacatchdimoment catchdimoment
magdowkato
Dzisiaj potraktuj każde "nie" jako "być może".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
magdowkato
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
magdowkato
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak vianivea nivea
magdowkato
1959 f698 500
Reposted fromfoodislove foodislove viaIriss Iriss
magdowkato
6600 7311 500
6358 d7cc 500
magdowkato
2217 9888
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialabellavita labellavita
magdowkato
6369 4d58
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialabellavita labellavita
magdowkato
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vialabellavita labellavita
magdowkato
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
magdowkato
magdowkato
magdowkato
3476 3479 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
magdowkato
1694 4580
Reposted fromursa-major ursa-major viaIriss Iriss
magdowkato
1657 54b8
Reposted fromursa-major ursa-major viaIriss Iriss
magdowkato
1534 7d28
Reposted fromursa-major ursa-major viaIriss Iriss
magdowkato
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
magdowkato
magdowkato
6020 196a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl