Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

magdowkato
2361 d3a4
Reposted fromheroes heroes viaIriss Iriss
7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats vianivea nivea
magdowkato
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianivea nivea
magdowkato
5896 c777
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
magdowkato
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viamyu myu
magdowkato
6845 41fb 500
Reposted fromrisky risky viamyu myu
magdowkato
1786 8244
magdowkato
9542 1f36 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamyu myu

March 14 2017

magdowkato
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
magdowkato
Jak upadniesz, trzeba chwilę poleżeć. Zebrać siły. I iść dalej.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
magdowkato
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
magdowkato
0173 ccc3
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
magdowkato
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viaIriss Iriss
magdowkato
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Reposted fromSkydelan Skydelan vianivea nivea
magdowkato
6298 60aa 500
Reposted fromrol rol viacatchdimoment catchdimoment
magdowkato
6111 4f9a
Reposted fromollardo ollardo viakonwalia konwalia
magdowkato
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viakonwalia konwalia
magdowkato
6975 5873 500
magdowkato
To po roz­mo­wie poz­nasz ile człowiek przeszedł. Po oczach ile w życiu wy­cier­piał, po rękach jak długo z tym wal­czył. Po gestach kim jest i ja­ki to miało wpływ na Je­go życie.
magdowkato
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl