Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

magdowkato
5684 0755
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
magdowkato
2843 ded0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
magdowkato
7731 e312
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

June 18 2017

magdowkato
5157 0b40 500
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viacatchdimoment catchdimoment
magdowkato
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakonwalia konwalia

May 25 2017

magdowkato
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
magdowkato
magdowkato
3471 aac4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacatchdimoment catchdimoment

May 09 2017

magdowkato
9334 06cc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
magdowkato
magdowkato
8820 4b75
magdowkato
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viacatchdimoment catchdimoment
magdowkato
0022 9ddd
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
magdowkato
magdowkato
4923 6f53 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
magdowkato
W każdym miesiącu znajduj czas na chwile dla siebie, chwile radości, pasji i miłości.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment

March 17 2017

magdowkato
2361 d3a4
Reposted fromheroes heroes viaIriss Iriss
7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats vianivea nivea
magdowkato
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl